Stor tekst Liten tekst

Ess Partner AS
Rønvikfjæra 1, 8012 Bodø
Telefon 75 58 68 78
E-post: post@esspartner.no

 

Webdesign og CMS: mpDesign

Om Ess Partner

Ess Partner ble etablert i 1988 under navnet Mester Rør AS.


Eierne den gang som nå, var Nina og Stein Rokkan.
Hovedoppgaven var generelt VVS arbeide, og kun en tilfeldighet brakte oss inn i olje og senere gassbransjen.

Det hele startet med rehabilitering av AS Norske Shell’s tankanlegg i Bodø. Dette arbeidet pågikk kontinuerlig over en 2 års periode, og her lærte vi masse om faget og ikke minst om sikkerhet.
Gradvis jobbet vi oss inn på landanlegg-siden, og vi hadde vår første tankutskifting for Shell i Bjerkvik.

Ess Partner fikk senere en avtale med Shell om alt av vedlikehold på Shell’s bensinstasjoner i hele Nord-Norge, og som det eneste firma i bransjen skrev vi kontrakt som både hoverentreprenør og byggleder.

Senere fikk vi også, som første norske firma, avtalen om HMS kontroll av Shell’s stasjoner i hele Norge.

Gjennom disse årene har vi også bygget mange anlegg for selvstendige forhandlere, og
totalt har vi levert og montert ca 1200 olje- og bensintanker.

HMS har vært en viktig faktor i all vår virksomhet. Og arbeidet som vi startet i 1990 resulterte i at Ess Partner vant AS Norske Shell’s første HMS pris i 1996.
Samme år vant vi også Norsk Pertoliumsforenings HMS pris for entreprenører, også dette som den første i Norge.

I 2002 startet vi opp vår gassavdeling. Den første tiden var svært krevende, og vår største utfordring var folks generelle skepsis til bruk av gass.
Denne skepsis gikk gradvis over, og i dag kan vi se tilbake på levering og montering av flere hundre gassanlegg i leiligheter og eneboliger.
Bodø Panorama, Solparken og Prinsensgate 113 er eksempel på slike installasjoner.

Også for industrien har vi bidratt med til dels sterkt reduserte kostnader og et langt bedre miljø. Det er uten tvil meget lønnsomt å kutte ut tradisjonell fyringsolje og installere gass.
Dersom samtlige fyringsoljeanlegg i Norge foretok en slik ombygging ville våre CO2-utslipp bli sterkt redusert samtidig som dette ville gitt en svært gunstig avkastning på investeringen.

Ess Partner kan vise til anlegg som har fått tilbake investert kapital på tre år.

På Statoil/Hydro’s gassanlegg i Hammerfest har Ess Partner levert og montert fordamperanleggene til pilotflammene i begge flammetårn.

Også trykksetting av LPG tanken på Melkøya er en oppgave som Ess Partner har prosjektert og gjennomført.


Print