Stor tekst Liten tekst

Ess Partner AS
Rønvikfjæra 1, 8012 Bodø
Telefon 75 58 68 78
E-post: post@esspartner.no

 

Webdesign og CMS: mpDesign

Kondenserende gasskjele

 

Benyttes til både varmtvannsoppvarming og oppvarming av boligen.

Med en kondenserende gasskjele opplever du en av de virkelige store fordelen med gass ved å benytte gasskjeler til produksjon av varmtvann.

Kjelene utnytter nesten all varmen tilført gjennom forbrenning, inkludert den energien som normalt vil forsvinne ut av pipen.

Du får bedre utnyttelse av gassen, lavere forbruk og mindre forurensing av miljøet

 

Det at kjelen er modulerende vil si at den selv justerer produksjonen av vann fra en minimumseffekt til maksimum.

Dersom du kan regulere returtemperaturen i varmeanlegget lavt d.v.s under 50’C vil du få en tilleggseffekt av kjelen som kalles kondensering. Da oppnår du en virkningsgrad i kjelen på opp mot 100%. De fleste kjelene for husholdning har en minimumseffekt fra 2-5kW og opp til 25kW. Kjeler for store anlegg kan kaskadestyres (sammenkobles) og ved en slik kobling kan de ha en avgitt effekt på flere hundre kW.

 

Disse kan benyttes til produksjon av varmtvann, vann til gulvarmeanlegg, radiatorer og eventuelt oppvarming av svømmebasseng og badestamper..

 

En gasskjel produserer varmtvann mye raskere enn en vanlig varmtvannsbereder. Med vannbåren gulvvarme eller med radiatorer får du et behagelig inneklima. Vannbåren gulvvarme og radiatorer brenner ikke støvet i rommet slik noen elektriske panelovner gjør. Dette bidrar til et bedre inneklima og er en stor fordel for astmatikere og folk med luftveisproblemer.

Gasskjelen varmer opp vann til et vannbåren varmesystem og til forbruksvann. Forbruksvannet varmes direkte når du bruker det og med riktig dimensjonert gasskjel vil du sjelden eller aldri gå tom for varmtvann.

 

En gasskjel produserer varmtvann mye raskere enn en vanlig varmtvannsbereder.

Vegghengte gasskjeler for tilkobling av egen bereder eller gasskjeler med innebygd varmtvannstank er ikke større enn et kjøkkenskap så den er enkel å plassere og rørleggeren bruker mindre tid på koblingene da mye av automatikken for drift av varmeanlegget er ferdig koblet i kjelen.

 

Til mindre enheter f.eks hytter kan en gjennomstrømningsbereder benyttes, denne varmer kun opp det vannet du bruker. For større boenheter kan en felles gasskjel benyttes til å gi varmtvann og radiator/gulvarme til flere leiligheter.

 

 

 

    GasskjeleGasskjele
    Gasskjele

   

Gasskjele

Gasskjele

Image

 

 
 

 


Print