Stor tekst Liten tekst

Ess Partner AS
Rønvikfjæra 1, 8012 Bodø
Telefon 75 58 68 78
E-post: post@esspartner.no

 

Webdesign og CMS: mpDesign

INFORMASJON OM INNMELDING AV GASSANLEGG

 

 

 

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen trådte i kraft 8. juni 2009.    Publisert 09.06.2009 av DSBDen bidrar til et mer helhetlig regelverk, økt sikkerhet og bedre oversikt over farlige stoffer. Samtidig medfører den nye plikter for virksomheter, organisasjoner, privatpersoner og andre som håndterer vise farlige stoff over bestemte mengder. Det dreier seg i første rekke om meldeplikt og krav til å innhente samtykke fra DSB.

Den nye forskriften erstatter følgende fire forskrifter:

  • Forskrift om brannfarlig vare.
  • Forskrift om brannfarlig vare eller trykksatt stoff.
  • Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.)
  • Forskrift om transport av petroleum i rørledning over land.

 

Slik melder du inn farlige stoff

Det er innført meldeplikt for farlige stoffer som er omfattet av forskriften.

Det er type stoff og hvor stor mengde som håndteres som avgjør om det er meldepliktig.

Kriteriene for klassifiseringen av de farlige stoffene som skal meldes inn og mengde fremkommer av

(klikk på ordene for  linker:) vedlegg 1og vedlegg 2 til forskriften.

 

 Innmelding av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff gjøres elektronisk på skjema til DSB via Altinn

 

 

>> Slik fungerer meldesystemet

>> Slik logger du inn på Altinn

>> Meld inn farlig stoff via Altinn

 

Klikk her for enkel veiledning:
VeiledningInnmeldingFarligeStoffer.doc (78 kB)

 

Spørsmål om innmelding rettes fortrinnsvis til melding.farlig.stoff@dsb.no (eventuelt på telefon  48 89 74 57 mellom kl  0900 og 1500)

 


 

Krav om samtykke fra DSB

Virksomheter som håndterer større mengder farlige stoffer må i tillegg innhente samtykke fra DSB. Det gjelder storulykkevirksomheter, virksomheter som omlaster farlige stoff fra skip til skip samt virksomheter som transporterer stoff i rørledning med trykk høyere enn 16 bar.

 

 

Informasjon og veiledning
 

DSB utarbeider flere veiledninger i tilknytning til forskriften. De vil bli publisert fortløpende. Det er etablert en e-postadresse i DSB for de som har spørsmål om innmelding - melding.farlig.stoff@dsb.no.

Alternativt kan man ringe telefon 48 89 74 57.

Denne er betjent mandag til fredag mellom kl. 0900 og 1500.
Ved spørsmål angående de juridiske sidene ved forskriften, kan ordinært telefonnummer til sentralbord benyttes

 


Print