Stor tekst Liten tekst

Ess Partner AS
Rønvikfjæra 1, 8012 Bodø
Telefon 75 58 68 78
E-post: post@esspartner.no

 

Webdesign og CMS: mpDesign

Gassvettreglene

 

Som ved alle andre varmekilder slik som f.eks strøm, vedovn, parafin,varmepumper  osv, er det også ved bruk av gass noen elementer man skal ta ekstra hensyn til for å ivareta sikkerheten i høyest mulig grad.

 

 

Gassvettreglene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har sammen med gasselskapene utarbeidet grunnleggende regler for bruk av gass.
 1. Propanbeholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft.

 

 1. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.

 

 1. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.

 

 1. Finn eventuelle lekkasje snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.

 

 1. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer.

 

 1. Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.

 

 1. Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.

 

 1. Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.

 

 1. Studer monterings- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas i bruk. Spør forhandleren dersom det er noe du er i tvil om.

 

 

 

Bruk av gass på hytter/fritidsboliger

 

Propangass blir stadig vanligere å bruke til oppvarming og matlaging på hytta. Gassen er i seg selv ikke giftig, men kan ved dårlig forbrenning utvikle giftig kullos. Lekkasjer fra propangassanlegg kan utløse en kraftig eksplosjon. Derfor er riktig bruk og godt vedlikehold avgjørende for å sikre hyttekosen.

 

Propan er tyngre enn luft. Ved lekkasjer vil derfor gassen legge seg langs bakken/gulvet dersom det ikke er tilstrekkelig utlufting.

I ren form er propan uten farge og lukt.

Derfor er den av sikkerhetsmessige grunner tilsatt et luktstoff.

Lekkasjer vil dermed kunne luktes i god tid før konsentrasjonen av gass blir antennelig.

 

Kontroll av anlegget

 • Utstyret bør sjekkes grundig når man ankommer hytta og før det tas i bruk
 • Det bør jevnlig kontrolleres at alle slanger og koblinger er tette, ved å påføre lekkspray eller såpevann. Dersom det oppstår bobledannelser, er det lekkasje. I så fall må ventilen lukkes og holdes avstengt inntil feilen er rettet
 • Slangene og regulatoren bør sjekkes jevnlig, og brenneren må holdes ren

 

Oppbevaring av gass

 •  Propangass til hyttebruk leveres i beholdere av stål, aluminium eller kompositt og skal bare fylles på godkjente fyllstasjoner av kvalifisert personell
 • Gassbeholdere må stå utendørs eller i et skap med god utlufting
 • Det er ikke tillatt å lagre gassbeholdere i kjeller eller på annen måte under bakkenivå
 • Beholderne må stå oppreist, både når de fraktes og når de er i bruk

Tilkobling

 • Propangassanlegg skal som hovedregel bare monteres av fagfolk. Til hyttebruk er det imidlertid tillatt å foreta monteringen selv, forutsatt at man har nok kunnskap til å gjøre det på en korrekt og forsvarlig måte
 • Slangen bør være kortest mulig, og maksimum 1,5 meter. Det er viktig at slangen som brukes er beregnet til propan
 • Ved avstander over 1,5 meter mellom gasskilde og komfyr skal det benyttes kobberrør
 • Rørene skal monteres slik at de er lett å komme til for ettersyn

Print