Stor tekst Liten tekst

Ess Partner AS
Rønvikfjæra 1, 8012 Bodø
Telefon 75 58 68 78
E-post: post@esspartner.no

 

Webdesign og CMS: mpDesign

Gasstank

 

Nedgravd gasstank (eller flaskeløsning)
På de fleste frittliggende eneboliger er det mest hensiktsmessig å grave ned en gasstank i hagen.


Tanken skal ha minimum 0,5 meter overdekning med mindre den ligger i hageanlegg uten trafikkbelastning hvor det er tillat med min. 0,3 meter overdekning .

Avstanden fra tanklokket til boliger, nabogrenser og veiskulder skal ikke være mindre enn 3 meter. Som regel brukes en tank på 2700 liter. Man kan bruke mindre tanker hvis gassforbruket er lite eller større tanker hvis boligen har høyt gassforbruk og avstanden til tankanlegget er stor.

Den nedgravde gasstanken fylles fra tankbil på samme måte som fyringsolje og parafin.

Enkelte steder kan det være vanskelig å komme til med tankbil eller distansen fra tankanlegget gjør gassen dyr. Ved relativt lave gassforbruk vil det ikke lønne seg å investere i en gasstank. I disse tilfellene kan flaskegass være et godt alternativ. Vi kan levere flasker fra 11 kg til 33 kg til bruk i eneboliger. Flaskene kan enten lagres innendørs (maks. 2x11kg) eller i spesielle gassskap utendørs.

Som en tommelfingerregel kan man si at med et godt gassforbruk på over 500 kg i året lønner det seg med nedgravet gasstank.

 

Gassen kan dekke 80 % av det totale energibehovet i boligen
 

Nedgravd tank
 Image       Gasstank 2700 l.
 Gasstank 4850 l.       Gasstank 4850 l.
 Gasstank 6400       Gasstank 6400 l.
 Gasstank 9200 l.       Gasstank 9200 l.
   
   
   

 


Print