Stor tekst Liten tekst

Ess Partner AS
Rønvikfjæra 1, 8012 Bodø
Telefon 75 58 68 78
E-post: post@esspartner.no

 

Webdesign og CMS: mpDesign

Gassbrenner

 

 

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weishaupt's Gassbrennere    

Brennere for alle vanlige gasstyper; alt etter størrelse og behov arbeider de som glidende totrinns- eller modulerende brenner.
 

Kombibrennere ( GL,RGL,RGMS )

 
Disse kombinasjonsbrennerne kan fyres med gass eller lett fyringsolje. Med en bryter velges det ønskede brensel. GL-brenneren arbeider, alt etter type og størrelse, som glidende totrinns eller modulerende ved gassfyring, men som to- eller tretrinns brenner ved oljefyring. RGL-brenneren arbeider som totrinns, glidende totrinns eller modulerende brenner både ved gass- og oljefyring.
 

 

Kombinasjonsbrennere Type RGMS

 

For forskjellige gasstyper og tung fyringsolje; med integrert eller separat oljeforvarmer.
 

Godkjenning 

 

Alle lettoljebrennere, gassbrennere og kombinasjonsbrennere oppfyller DIN EN 267, hhv. DIN EN 676 (90/396/EWG for gassutstyr).Brennerne er EU-godkjente og kombinasjonsbrennernes oljedel oppfyller DIN 4787 del 1
 Weishaupt gassbrenner

 

Om Weishaupt  


Weishaupt er et av verdens ledende firmaer og produsenter innen fyringsteknikk.
I produktprogrammet inngår olje-,gass- og kombinasjonsbrennere, varmesystemer for en- og flerfamilieboliger, automatikk- og reguleringsanlegg og bygningsautomasjon.


Alle produktene er et resultat av utviklingsarbeid ved Weishaupt eget forsknings- og utviklingssenter for fyring med olje og gass. Weishaupt-produktenes kvalitet kjennetegnes av robuste og fremtidssikre konstruksjoner kombinert med et funksjonelt design og enkelt vedlikehold.
God energiutnyttelse og liten miljøbelastning er krav som Weishaupt oppfyller fullt ut.
 

 

 

Image


 
 

 

 

 

 

 


Print